Biz hakda

Biz kim

“Qingdao Carebios Biological Technology Co., Ltd.”

Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän sowadyjy tehnologiýasy bolan ýokary tehnologiýaly kärhana.

Kompaniýanyň öz markasy bilen dizaýn edildi we öndürildiCarebios, lukmançylyk we laboratoriýa kriogen sowuk zynjyry saklaýyş enjamlary gan bankynda, hassahanada, epidemiýa gözegçilik we öňüni alyş hyzmat merkezlerinde, laboratoriýada, ylmy gözleg merkezlerinde we derman pudagynda giňden gurlupdyr.

aboutimg

Kompaniýa Hytaýyň Çingdao şäherinde ýerleşýär we meýdany 12,500 inedördül metr.Chinayllyk önümçilik kuwwaty 15,000 birlik bolup, Hytaýda öňdebaryjy derejededir.Döredileli bäri kompaniýa "müşderä gönükdirilen" we dürli önümlere, durnukly hil we amatly çykdajylara esaslanyp ösýär.Hytaýda kök uran we dünýä bazaryna ünsi jemleýän bu kompaniýa öz işini ösdürmäge netijeli goldaw berdi. Önümleri Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Awstraliýa, Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edildi.

Toparymyz

Bagyşlanan toparymyz bilen tanyşyň

Sowadyjy pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmenler toparymyz bar, müşderileriň yzygiderli kanagatlanmagyny gazanmak üçin hemişelik innowasiýa arkaly elýeterli çözgüt hödürlemek üçin täsirli we ygtybarly.Dünýädäki müşderilerimize iň oňat önüm tejribesini we hyzmatyny üpjün etmek üçin iň täze we kämilleşdirilen önümleri üznüksiz gözleg we ösüş bilen üpjün etmek isleýäris.

aboututimg (3)
aboututimg (2)
aboututimg (4)
aboututimg (1)

Näme üçin bizi saýlamaly?

üznüksiz gowulaşmak

f09d37b7

12,500㎡

Saýtyň umumy meýdany
a3adafc5

15,000 enjam

Ualyllyk önümçilik kuwwatymyz
f09d37b7

30+

Eksport eden jedellerimiziň umumy sany
(2021-nji ýylyň Sanjar aýyna çenli)

f09d37b7

Dizaýn

Lukmançylyk sowuk zynjyrynyň zerurlyklaryny diýen ýaly kanagatlandyrdyk we önümleriň köpüsinde dürli kuwwatly birnäçe model bar.Ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin her ýyl iki ýa-da üç sany täze modeli goşmagy meýilleşdirýäris.

af09d37b7

Marketing

Içerki bazarda has uly arakesme bolar diýip umyt edýäris.Indi Hytaýda käbir uly markalar bilen bäsleşmek üçin diýen ýaly şertlerimiz bar we biz Carebios markasynyň önümlerini satmak üçin satuw toruny kem-kemden gurmak üçin marketinge köp serişde goýýarys.

af09d37b7

Önümçilik

Geljekde önümlerimiziň sanynyň köpelmegi we satuw mukdarynyň köpelmegi bilen has uly önümçilik kuwwatyny üpjün etmek üçin has netijeli önümçiligi we hil barlagyny amala aşyryp bileris.

Önümiň hormaty

  • CE-Verification-EMC
  • CE-Verification-MD_00
  • EN-61000-test-report_00
  • IEC60335-test-report_179
  • ISO9001-EN
  • RoHS-Report