kaibo2
kaibo11
shouye3

Carebios Iň köp satylan doňduryjy we sowadyjy

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

“Carebios”, köp sanly döwlet we hususy saglygy goraýyş edaralary, şeýle hem gözegçilik ediji guramalar tarapyndan gurlan lukmançylyk sowadyjylaryny satmakda we hyzmat etmekde ileri tutulýan üpjün ediji.

Lukmançylyk sowadyjy hünärmenler hökmünde bu pudakda abraýymyz bar diýip buýsanýarys we munuň sebäbi “Medisina sowadyjy” hünärimizdir.

has giňişleýin gör
SIZ ÜÇIN HYZMATLAR BER. .RIS

“Carebios” -da sowadyjy pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünärmenler topary bar,
Müşderiniň yzygiderli kanagatlanmagyny gazanmak üçin yzygiderli innowasiýa arkaly elýeterli çözgütleri hödürleýän täsirli we ygtybarly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 12,500㎡
  12,500㎡
  Saýtyň umumy meýdany
 • 15,000 equipments
  15,000 enjam
  Ualyllyk önümçilik kuwwatymyz
 • 30+
  30+
  Eksport eden jedellerimiziň umumy sany
  (2021-nji ýylyň Sanjar aýyna çenli)

CareBios çözgüdi

Müşderi meselesi

 • NEW HOPE LIUHE
 • QINGDAO UNIVERSITY
 • NANJING MEDICAL UNIVERSITY
 • OCEAN UNIVERSITY OF CHINA
 • SOUTHEAST UNIVERSITY
 • STANFORD
 • PFIZER
 • MERCK
 • JOHNS HOPKINS
 • BOEING
 • EPA
 • CDC